Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

jít a přijít / gehen und kommen

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
jde Es kommt Er(m), Sie(f) kommt
Wir kommen
Es geht Er(m), Sie(f) geht
Du kommst
Vyberte správnou odpověď