Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

položit a vzít / ablegen und aufnehmen

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
vezme Sie nehmen
Sie legen ab
Es nimmt Er(m), Sie(f) nimmt
Ihr legt ab Plural
Vyberte správnou odpověď