Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

materiály / Werkstoffe

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
dřevo das Material
das Holz
die Wolle
das Plastik
Vyberte správnou odpověď