Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

ekonomika / Volkswirtschaft

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
práce die Arbeit
der Schwarzmarkt
der Freihandel
die Nachfrage
Vyberte správnou odpověď