Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

na ulici / auf der Straße

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
obchodník s potravinami das Geschäft
der Blumenhändler
der Lebensmittelhändler
der Radfahrer
Vyberte správnou odpověď