Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

od nuly do devíti / null bis neun

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
šest