Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

od nuly do devíti / null bis neun

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
šest sechs
fünf
vier
drei
Vyberte správnou odpověď