Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

smysly / die Sinne

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
slyšet schmecken
hören
sehen
Vyberte správnou odpověď