Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

algebra a aritmetika / Algebra und Arithmetik

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
proměnný