Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

algebra a aritmetika / Algebra und Arithmetik

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
priblížnost die Schätzung
die Grösse
der Wert
Vyberte správnou odpověď