Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

geometrie a trigonometrie / Geometrie und Trigonometrie

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
obvod