Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

základy matematiky / Grundwissen der Mathematik

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
součet