Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

mechanika / Mechanik

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
hybnost