Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

mechanika / Mechanik

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
kyvadlo das Pendel
die Kraft
die Last
das Moment
Vyberte správnou odpověď