Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

morální vlastnosti / moralische Qualitäten

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
hříšnost