Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

morální vlastnosti / moralische Qualitäten

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
zlý masculine gender schlecht
die Sündhaftigkeit
bösartig
falsch
Vyberte správnou odpověď