Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

lidé / Leute

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
chlapec das Mädchen
der Junge
die Schwester
die Frau
Vyberte správnou odpověď