Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

čas / Zeit

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
týden die Minute
die Sekunde
die Woche
die Zeit
Vyberte správnou odpověď