Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

státní zaměstanci / Angestellte im öffentlichen Dienst

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
policista der Polizist, die Polizistin
der Busfahrer, die Busfahrerin
der Postbote, die Postbotin
Vyberte správnou odpověď