Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

pracovníci / Arbeiter

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
úředník der Kellner, die Kellnerin
der Angestellte, die Angestellte
der Barkeeper, die Barkeeperin
Vyberte správnou odpověď