Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

krátké fráze 1 / Kurze Sätze 1

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
Vůbec ne