Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

delší fráze 3 / Längere Sätze 3

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
Pamatuji si, když jsme ho naposled viděli Die zwei Tische sind identisch
Ich erinnnere mich noch daran, als wir ihn das letzte Mal getroffen haben
Beabsichtigen Sie, ihm zu schreiben?
Vyberte správnou odpověď