Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

deset až devatenáct / Diez a diecinueve

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
devatenáct