Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

deset až devatenáct / Diez a diecinueve

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
osmnáct dieciséis
doce
dieciocho
diecisiete
Vyberte správnou odpověď