Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

dělat a vypadat / Hacer y parecer

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
vypadají tú pareces
ellos parecen
él
nosotros hacemos
Vyberte správnou odpověď