Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

položit a vzít / Poner y llevar

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
položím