Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

položit a vzít / Poner y llevar

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
položíme nosotros ponemos
nosotros llevamos
él lleva
tú llevas
Vyberte správnou odpověď