Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

večeře / La cena

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
ovoce