Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

večeře / La cena

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
ovoce la chuleta
la fruta
la tortilla
la ensalada
Vyberte správnou odpověď