Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

předměty pro domácnost / Objetos de la casa

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
pumpa la rueda
bomba
el alfiler
el balde
Vyberte správnou odpověď