Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

čas jídla / A la hora de comer...

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
svačina