Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

čas jídla / A la hora de comer...

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
vývrtka la taza
tentempié
el sacacorchos
la botella
Vyberte správnou odpověď