Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

dům / La casa

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
kuchyň el garaje
la cocina
el dormitorio
el techo
Vyberte správnou odpověď