Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

obývák / El salón

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
televize la moqueta España
la revista
la televisión
el cuadro
Vyberte správnou odpověď