Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

studium / El estudio

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
telefón