Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

studium / El estudio

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
kartotéka el archivador
el ordenador España
el teléfono
Vyberte správnou odpověď