Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

barvy / Colores

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
modrá azul
rojo
naranja
gris
Vyberte správnou odpověď