Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

uvnitř těla / Dentro del cuerpo

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
krev el músculo
el nervio
la sangre
el hígado
Vyberte správnou odpověď