Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

savci / Mamíferos

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
ovce