Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

savci / Mamíferos

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
kočka el elefante
el animal mamífero
el gato
el mono
Vyberte správnou odpověď