Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

milníky / Las etapas de la vida

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
dospívání