Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

činnosti 1 / Acciones 1

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
obléknout se