Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

od nuly do devíti / Cero a nueve

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
sedm