Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

tělo 1 / El cuerpo 1

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
oko