Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

měsíce / Los meses

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
listopad agosto
diciembre
noviembre
julio
Vyberte správnou odpověď