Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do francouzština

dny v týdnu / les jours de la semaine

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština francouzština
fráze poznámka fráze poznámka
pátek Mardi
Vendredi
Samedi
Vyberte správnou odpověď