Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do francouzština

krátké fráze 2 / Locutions courtes 2

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština francouzština
fráze poznámka fráze poznámka
Návyk régulièrement
Etre inquiet
L'habitude fem.
Un moment Un instant
Vyberte správnou odpověď