Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

položit a vzít / kłaść i brać

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština polština
vezmete used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc.