English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română

podnikání / biznes

Cvičení česko-polské slovní zásoby

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
organizace organizacja
kontrakt
przemysł
zarząd
Vyberte správnou odpověď