Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

επιχείρηση / El Negoci

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο ανταγωνισμός el contracte
la negociació
la competència
la indústria
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση